Activiteiten

GRONDWATEROPSLAGOPLOSSING HIELD REPARATIE OP SCHEMA

Stijgend grondwater veroorzaakte structurele integriteitsproblemen met de wapenings- en betonplaat tijdens reparaties aan een grote verpakkings- en opslagfaciliteit in Avonmouth Bristol. Het werk werd gehinderd omdat de uitgegraven plaatsen volliepen met water vanuit de nabijgelegen Severn Estuary, en kon niet doorgaan tot het water was weggepompt en tijdelijk opgeslagen alvorens juist te worden afgevoerd.

Meer

#01

DIESEL EN SLIB UIT GRONDWATER VERWIJDERD MET FILTRATIETOEPASSING

Tijdens de installatie van een stalen buis van 30 inch in een waterzuiveringsstation in Christchurch (Dorset, VK) stootte WECS op diesel en slib in het grondwater op een diepte van ongeveer 1,5 m. Voordat het water naar een bebost gebied op het terrein werd afgevoerd, moest de zware dieselolie worden verwijderd.

Meer

#02

Contaminated water storage

ACS Construction, een bouwondernemer en aannemer van weg- en waterbouwwerken, kreeg de opdracht om veilige uitgravingen uit te voeren rond een hogedrukgasleiding van de National Grid Partington AGI (bovengrondse installatie). Het systeem dat aanvankelijk werd opgesteld om de 6.000 liter met koolwaterstof verontreinigd water te behandelen bleek inefficiënt. Twee wegvaten van 30.000 liter draineerden niet snel genoeg, waarmee het project tot stilstand kwam.

Meer

#03