Privacy Policy

Privacybeleid van Rain for Rent

Wanneer u via deze website informatie opvraagt over onze producten, verzamelt Rain for Rent International UK, Inc. ('Rain for Rent') informatie over u. Hierbij nemen wij uw privacy en onze verplichtingen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming zeer serieus. U hebt het recht om van een eigenaar van een website te verwachten dat hij zijn privacybeleid bekendmaakt – hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld. U hebt echter ook de verantwoordelijkheid om te kiezen welke sites u voldoende vertrouwt om dergelijke informatie aan te verstrekken.

 

Rain for Rent is verplicht om uw toestemming te verkrijgen voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem daarom even de tijd om de volgende informatie zorgvuldig te lezen. Als u via de website van Rain for Rent informatie opvraagt over onze producten, wordt ervan uitgegaan dat u instemt met bepaalde vormen van gebruik van uw informatie.

Punt A: Verzamelen van informatie

Rain for Rent kan de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 

a) informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren op onze website. Dit omvat het uploaden van materiaal en het verzoeken om verdere informatie. Wij kunnen u ook informatie vragen wanneer u een probleem met de website meldt;

b) als u contact met ons opneemt, kunnen wij die correspondentie bewaren; en

c) details van uw bezoeken aan onze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de resources die u gebruikt.

 

Rain for Rent kan informatie verzamelen over uw computer, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem en type browser (indien die informatie beschikbaar is), voor systeembeheerdoeleinden en om onze adverteerders geaggregeerde informatie te sturen. Het betreft statistische gegevens over het surfgedrag en de surfpatronen van onze gebruikers, waaruit de identiteit van een persoon niet te achterhalen valt.

Punt B: Toegang tot uw informatie

 

Afgezien van de in Punt F beschreven omstandigheden zal Rain for Rent onder geen beding een derde toegang geven tot uw registratiegegevens, voor welk doel dan ook, hetzij commercieel of anderszins. Rain for Rent kan uw gegevens echter op de volgende manieren gebruiken:

a) om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website wordt gepresenteerd op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer;

 

b) om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u van ons vraagt of waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren, indien u ons toestemming hebt gegeven om voor dergelijke doeleinden met u contact op te nemen;

c) om onze verplichtingen uit te voeren die voortvloeien uit contracten tussen u en ons; en

 

d) om u te informeren over wijzigingen aan onze diensten en/of producten.

Punt C: Opslag van uw informatie

 

De gegevens die Rain for Rent van u verzamelt, kunnen worden doorgegeven aan en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'). Ze kunnen ook worden verwerkt door medewerkers buiten de EER die voor Rain for Rent of voor een van onze leveranciers werken. Deze personen kunnen zich bezighouden met onder andere de uitvoering van uw bestelling en de levering van ondersteunende diensten. Door het indienen van uw persoonlijke gegevens gaat u akkoord met deze doorgifte, opslag of verwerking. Rain for Rent zal alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen treffen om te waarborgen dat uw gegevens veilig en conform dit privacybeleid worden behandeld.

In overeenstemming met onze verplichtingen op grond van de Britse Data Protection Act van 1998 worden uw gegevens bijgehouden in een naar onze mening goed beveiligde omgeving. Noch Rain for Rent, noch enige andere website-exploitant kan echter garanderen dat uw gegevens beschermd zullen blijven tegen toegang door onbevoegden. Wanneer u deze gegevens doorstuurt, doet u dat bijgevolg op eigen risico.

 

Punt D: Openbare versus vertrouwelijke informatie

U erkent dat alle informatie die u via de website indient openbare informatie is en geen privé-informatie. Wees altijd voorzichtig wanneer u persoonsgegevens van uzelf of uw gezinsleden meedeelt. Rain for Rent wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot handelingen die het gevolg zijn van informatie die u hebt ingediend of die u op het publieke gedeelte van de website hebt geplaatst. Over het algemeen wordt alle informatie die u via de website plaatst als niet-vertrouwelijk beschouwd. Als een bepaalde webpagina of vorm toestaat dat u informatie indient die door Rain for Rent als vertrouwelijk zal worden behandeld, dan zal dat feit op die pagina worden vermeld.

 

Punt E: Gebruik van openbare informatie

Door het plaatsen van informatie op of via de website verleent u Rain for Rent automatisch een royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve licentie om de informatie alleen of als onderdeel van andere werken te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te publiceren, te bewerken, te vertalen, te distribueren, uit te voeren en weer te geven in elke vorm, op elke gegevensdrager en via elke technologie die thans bekend is of in de toekomst wordt ontwikkeld. Dit omvat het recht om eigendomsrechten op die informatie te exploiteren, met inbegrip van maar niet beperkt tot rechten op grond van het auteursrecht, merkenrecht (zowel handelsmerken als dienstmerken) of octrooirecht in elke bevoegd rechtsgebied. U stemt ermee in om afstand te doen van alle morele rechten die u op dat materiaal kunt hebben.

 

Punt F: Openbaarmaking van uw informatie

Rain for Rent kan uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden:

 

a) indien wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw persoonlijke gegevens kunnen doorgeven aan de potentiële verkoper of koper van dat bedrijf of die activa;

b) indien Rain for Rent of nagenoeg al zijn activa door een derde worden overgenomen, in welk geval de persoonlijke gegevens die Rain for Rent over zijn klanten bewaart tot de overgedragen activa zullen behoren; en

 

c) indien wij verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze rechten, eigendommen of de veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen.

Punt G: Toegang tot informatie

 

De Britse Data Protection Act van 1998 geeft u recht op inzage in informatie die over u wordt bewaard. Voor elk verzoek om inzage kunnen wij een vergoeding van £10 aanrekenen om de kosten te dekken die wij moeten maken om de informatie die wij over u bewaren te verstrekken.

Punt H: Cookies

 

Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om uw bezoek aan onze website aangenamer te maken en laat ons toe om onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken verwijzen we naar ons cookiebeleid.

Punt I: Uw toestemming

 

Door informatie op te vragen via deze website, stemt u ermee in dat Rain for Rent uw informatie verzamelt en gebruikt zoals hierboven beschreven. Indien u toestemming voor het gebruik van uw gegevens hebt gegeven maar later van gedachten verandert, kunt u alle of specifieke gebruikstoepassingen van uw gegevens laten stopzetten door ons een e-mail te sturen.

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar de sites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Wanneer u op een link naar een van deze sites klikt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dat beleid aanvaarden. Neem daarom altijd eerst dat beleid door voordat u persoonlijke gegevens naar die websites verzendt.